MAANE

Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije URE je pojem, s katerim se ob vedno dražjih energentih, ostrejših okoljskih zahtevah in zakonodaji, srečujemo vsi. Teme povezane s smotrno uporabo energije in iskanjem novih možnosti zmanjšanja le-te, so eno poglavitnih vprašanj razvoja podjetja oziroma družbe.

Povečanje URE ne pomeni, da morate opustiti dejavnosti, da bi prihranili energijo. Prav nasprotno, nove tehnologije, učinkovitejše delovanje in organizacijski ukrepi bodo dejansko omogočili, da boste na trgu še konkurenčnejši.

MAANE

Energetsko svetovanje

 • izvedba ciljnih energetskih pregledov,
 • študije izvedljivosti,
 • izdelava razpisne dokumentacije za prijavo na razpise na področju URE,
 • uvajanje energetskega managementa (CSRE, ISO 50001, itd.) in
 • zniževanje stroškov za energijo (področja davkov in dajatev)

Na omenjenih področjih, skupaj z našimi poslovnimi partnerji izvajamo tudi redne letne servise in vzdrževalna dela tako večjih kot manjših naprav in sistemov.

MAANE

Projektni inženiring

 • notranja in zunanja razsvetljava,
 • prezračevalni sistemi,
 • kompresorska tehnika,
 • EM pogoni,
 • ogrevalni in hladilni sistemi in
 • merilna in procesna tehnika.

Na omenjenih področjih, skupaj z našimi poslovnimi partnerji izvajamo tudi redne letne servise in vzdrževalna dela tako večjih kot manjših naprav in sistemov.

Kontakt

Kje smo

Maane inženiring d.o.o.
Stanežiče 66
SI-1210 Ljubljana – Šentvid

Telefon

tel 01 5128885
fax 01 512888

E-pošta